Jakie jest znaczenie płynów życiowych w łonie matki? Czy to niebezpieczne mieć mniej lub więcej płynu? (Płyn z owodni)

Przezroczysty i sterylny płyn, który pozwala dziecku żyć w bezpiecznym łonie matki podczas ciąży, nazywany jest płynem owodniowym. Płyn owodniowy pozwala dziecku na wygodne poruszanie się w łonie matki i chroni dziecko przed wpływami zewnętrznymi lub innymi niebezpieczeństwami. Inną cechą płynu owodniowego jest to, że pozostaje stabilny w temperaturze 37 stopni, chroniąc płód przed upałem latem i zimnem zimą. Możesz znaleźć wszystkie szczegóły dotyczące płynu owodniowego, który jest płynem życiowym w łonie matki.

Jakie jest źródło płynu owodniowego?

Pojawia się jako bardzo mała przerwa nad zarodkiem od trzeciego tygodnia życia. Stopniowo rośnie i tworzy się worek wodny wokół płodu. Płyn owodniowy, który wypełnia ten worek, składa się głównie z błon tworzących worek oraz moczu płodu z początkiem nerek od czwartego miesiąca.

Większość płynu owodniowego składa się w 97 - 99% z wody i soli mineralnych. Ponadto komórki skóry płodu badane podczas wykonywania amniopunkcji, białka o właściwościach bakteriobójczych, maź płodu, czyli białą wydzielinę pokrywającą skórę płodu, a resztę tworzą nawet włosy.

Czy dziecko może połknąć tę wodę?

Tak, to zupełnie normalne. Płyn owodniowy jest połykany przez płód i wydalany z moczem. Zapewnia to ciągłą odnowę płynu. Płyn owodniowy połykany przez płód od czwartego miesiąca życia jest obfity w układzie pokarmowym i oddechowym. Podczas gdy część tego płynu zamienia się w mocz, część jest wchłaniana przez jelita i przechodzi do krwi. Jest to przenoszone do organizmu matki za pomocą łożyska.

Czy ilość płynu owodniowego jest różna?

Ilość płynu rośnie wraz ze wzrostem masy ciała dziecka. Ilość płynu, która wynosi 20 ml w siódmym tygodniu ciąży, osiąga szczyt 1 litr między 30 a 32 tygodniem. Następnie zmniejsza się nieco do 38. tygodnia i pozostaje stały do ​​porodu i wynosi 800 ml.

Co powoduje nadmiar płynu i jak się go leczy?

Czarne części wokół dziecka widoczne w USG to płyn owodniowy. Płyn owodniowy pojawia się jako kieszonki wokół dziecka, gdy płód swobodnie pływa w tym płynie na początku ciąży, a jego waga rośnie pod koniec. Normalna ilość płynu to ważny znak, że dziecko jest zdrowe. Może występować nadmiar płynu owodniowego. Mogą występować okresowe zmiany w ilości płynu owodniowego. Ta sytuacja nie stwarza problemu dla rozwoju ciąży. W przypadkach, gdy ilość płynu zwiększa się bardziej niż rozmiar macicy, alarmuje sytuacja 2 litrów lub więcej. Ten stan nazywa się wielowodzie. Może to być spowodowane nadmierną produkcją płynów lub niewystarczającą produkcją przez płód. Najczęstszymi przyczynami matczynymi są cukrzyca i niezgodność krwi.W takim przypadku występuje nadmierne wydzielanie płynu. Czasami zwężenia w przełyku i żołądku, które uniemożliwiają dziecku połykanie, mogą również powodować wodowodzie, uniemożliwiając wchłanianie płynu. Wodzowie mogą prowadzić do przedwczesnego porodu, powodując nadmierne napięcie w macicy, wywołując bóle porodowe. Czasami wystarczą leki, aby zapobiec temu ryzyku. Jednak w przypadkach, gdy to leczenie nie jest wystarczające, płyn należy spuścić igłą.Jednak w przypadkach, gdy to leczenie nie jest wystarczające, płyn należy spuścić igłą.Jednak w przypadkach, gdy to leczenie nie jest wystarczające, płyn należy spuścić igłą.

Co powoduje brak płynu i jak się go leczy?

I odwrotnie, ilość płynu może być niewielka. Brak płynu owodniowego nazywany jest małowodziem. Ta sytuacja poważnie zagraża zdrowiu dziecka. Małowodzie może wynikać z anomalii, zwłaszcza nerek lub niewydolności łożyska u dziecka. Czasami zdarza się, że worek wodny jest otwierany obojętnie lub worek przecieka. Podejmuje się decyzję o kontynuacji ciąży zgodnie z obecnym okresem i przyczyną. Ponieważ małowodzie pojawiające się we wczesnym okresie poważnie wpłynie na rozwój płuc i kończyn dziecka, można rozważyć przerwanie ciąży. Ponieważ małowodzie, które występuje w późnym okresie, jest na ogół spowodowane niewydolnością łożyska, poród można rozważać od momentu, gdy dziecko może przeżyć.

Jak wykonuje się amniopunkcję?

Podczas amniopunkcji bardzo cienka igła jest wprowadzana do worka owodniowego, w którym dziecko pływa i pobiera płyn. Przed zabiegiem wykonywane jest szczegółowe badanie ultrasonograficzne oraz ocena stanu i pozycji dziecka. Następnie ustala się odpowiednie miejsce do amniopunkcji i rozpoczynają przygotowania. Podczas zabiegu ważne jest, aby znaleźć miejsce z dala od dziecka, w którym igła nie przejdzie przez łożysko dziecka.

Przed zabiegiem kobieta w ciąży leży na plecach na stole USG. Po oczyszczeniu miejsca wkłucia igły roztworami antyseptycznymi, brzuch przykrywa się sterylnym opatrunkiem. Lekarz prowadzi lekarza, który przeprowadzi zabieg USG. Jeżeli zabieg ma być wykonywany przez jedną osobę, należy zastosować specjalnie zaprojektowane prowadnice ultradźwiękowe. Osoba, która będzie wykonywała zabieg, umieszcza igłę nad brzuchem pod obrazem USG i wchodzi do worka owodniowego, przechodząc najpierw przez fałdy brzuszne, a następnie przez mięsień macicy. Po obejrzeniu końcówki igły w badaniu USG, do jej pleców przyczepia się strzykawkę pobierającą około 20 mililitrów płynu, na tym etapie ilość całego płynu owodniowego dziecka wynosi około 200-300 mililitrów. Pobrany płyn nie powinien być krwawy. Po pobraniu odpowiedniej ilości płynu igłę jednym ruchem usuwa się i proces jest zakończony.Dziecko odtwarza płyn pobrany w ciągu 1-2 godzin. Następnie ponownie ocenia się bicie dziecka i serca za pomocą ultrasonografii. Pacjenta można odesłać do domu po odpoczynku przez 10-15 minut. Pobrany płyn jest przechowywany w temperaturze pokojowej i wysyłany do laboratorium. Cały proces trwa od 1 do 2 minut.

Czy zbyt duże picie zwiększa ilość płynów?

Ilość płynu owodniowego nie jest bezpośrednio związana z pragnieniem matki.

Jak infekuje się płyn owodniowy?

Często pojawia się z powodu infekcji pochwy lub dróg moczowych. Czasami bakterie we krwi matki, takie jak listerioza, mogą powodować infekcję.

Czy kolor płynu owodniowego może się zmienić?

Kolor płynu owodniowego jest zwykle wyraźny. W przypadkach, gdy kolor jest mętny lub zielonkawy, stołek dziecka jest kwestionowany. Często oznacza to, że odżywianie dziecka w macicy jest zaburzone. Ta sytuacja, która jest zauważana podczas porodu lub w jego pobliżu, może wymagać przyspieszenia porodu. Jeśli w płynie owodniowym jest krew, przyczyną takiej sytuacji może być wczesne oddzielenie łożyska. W takich sytuacjach, które mogą stanowić duże zagrożenie dla matki i dziecka, warto natychmiast zgłosić się do szpitala.