Darmowe lekarstwo dla tych, którzy chcą rzucić palenie

Nowe wsparcie pochodziło od rządu w walce o rzucanie palenia, w której prezydent Recep Tayyip Erdogan przez prawie 6 lat zapewniał pomyślne wyniki, realizując różne projekty, kampanie i praktyki prawne mające na celu ograniczenie palenia. Decyzją opublikowaną w Dzienniku Urzędowym z podpisem Prezydenta Erdoğana leki, które będą dostarczane przez Ministerstwo Zdrowia, będą bezpłatnie wydawane pacjentom, którzy obecnie przechodzą leczenie odwykowe, niezależnie od tego, czy posiadają ubezpieczenie społeczne, czy też nie.

BEZWARUNKOWE WSPARCIE

Pacjenci, którzy na mocy decyzji Prezydenta otrzymają leczenie odwykowe, będą korzystać z leków bezpłatnie, niezależnie od tego, czy posiadają ubezpieczenie społeczne, pod warunkiem, że ich liczba nie przekroczy 300 tys. Decyzją Prezydenta, opublikowaną w Dzienniku Ustaw, weszła w życie decyzja o ustaleniu osób, które będą zwolnione z przepisów art. 1 ust. 1 ustawy o numerze 4736. W związku z tym preparaty zastępujące nikotynę, które będą dostarczane przez Ministerstwo Zdrowia i rozprowadzane do placówek i organizacji podstawowej, średniej i wyższej opieki zdrowotnej, oraz leki zawierające Bupropion HCI i wareniklinę będą bezpłatnie zażywane w placówkach lecznictwa i edukacji odtytoniowej.