Co to jest dawstwo narządów? Jak odbywa się dawstwo narządów? Czy oddawanie narządów jest grzechem?

Jak odbywa się dawstwo narządów?

Jeśli masz pozytywne myśli na temat dawstwa narządów, wystarczy zaopatrzyć się w kartę dawstwa narządów i poinformować o tym bliskich. Obywatele, którzy będą dawcami narządów, mogą otrzymać karty dawstwa narządów z Regionalnego Centrum Koordynacji Transplantacji Narządów Wojewódzkiej Dyrekcji Zdrowia, środowiskowych ośrodków zdrowia oraz jednostek dawstwa narządów szpitali publicznych i prywatnych.

Jednostki dawstwa narządów (gdzie oddawać narządy?)

Pierwsza Dyrekcja Zdrowia

Centra przeszczepiania narządów

Rodzinne ośrodki zdrowia

Społeczne ośrodki zdrowia

Stojaki do oddawania narządów

Organy, które można oddać

Serce

Wątroba

Płuca

Nerka

Trzustka

Zastawka serca

Przezroczysta warstwa rogówki oka

Tkanka mięśniowa i szpikowa

Czy dopuszcza się dawstwo narządów?

Jest to również jeden z tematów, które badano, czy podstawa organów jest religijnie dozwolona. W 32 wersecie Surat al-Maida naszej świętej księgi: „Kto daje życie człowiekowi, otrzyma nagrodę, tak jakby dał życie wszystkim ludziom”. oświadczenie jest włączone. W tym stwierdzeniu stwierdza się, że nie ma problemu z dawstwem narządów w kontekście islamu.

Co to jest przeszczep narządu?

Co to jest przeszczep narządu? Pytanie jest jednym z tematów, których odpowiedzi zastanawiają się obywatele. Gdy organ nie spełnia swojego obowiązku, proces zastępowania chorego organu zdrowym organem pobranym od innej osoby nazywa się przeszczepem narządu.

Jakie narządy są przeszczepiane? Odpowiedź na to pytanie jest następująca. Zabiegi przeszczepów narządów w naszym kraju wykonywane są głównie na wątrobie, nerkach, płucach, jelicie cienkim, sercu i trzustce.

Przeszczepianie narządów odbywa się w dwóch formach: tkankowej i żywej. W przypadku oddania narządów od pacjentów, których leczenie jest kontynuowane na oddziale intensywnej terapii z przyczyn takich jak wypadek komunikacyjny i krwotok mózgowy, ale doszło do śmierci mózgu, jest dawcą zwłok. Poza tym operacja określona jako żywy dawca; pacjent, który potrzebuje przeszczepu narządu; Przystosowanie swoich dzieci, współmałżonka i krewnych pod względem tkanki i grupy krwi to możliwość oddania.