Jak powinno wyglądać spożycie mleka? Czy czyste mleko jest szkodliwe? Oto odpowiedź ...

CZY MOŻESZ KUPIĆ NAJBARDZIEJ SPRZEDANE MLEKO?

Mleko sprzedawane na ulicach bez pozwolenia to mleko niepewnego pochodzenia i zagrażające zdrowiu. Jeśli chcesz kupić mleko otwarte, tylko kontrolowane, kontrolowane gospodarstwa mogą być sprzedawane u lokalnych sprzedawców jako surowe mleko najpóźniej w ciągu 48 godzin po dojeniu. Nie wolno nam zapominać, że uliczna mleczarnia stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.