Kategoria «Howard Murad»

Odśwież skórę za pomocą chemikaliów

Regeneracja komórek jest procesem ciągłym. Komórki skóry tworzą się w dolnych partiach naskórka, wychodząc z tej warstwy, obumierając i rozpadając się. Są odpychane przez starzenie lub pękanie, a nowe komórki, które przechodzą ten sam proces, zastępują je. Podobnie jak w przypadku wszystkich funkcji organizmu, proces odnowy komórek zaczyna zwalniać od 20 roku życia. Podróż komórki, która