Co to jest Emergency Health Service (Emergency)? Co to znaczy? W jakich przypadkach nie muszę wnosić opłaty egzaminacyjnej?

O ile wszystkie działania związane z pandemią koronawirusa, która jest skuteczna w naszym kraju, jak i na całym świecie, są nadal podejmowane na najwyższym poziomie, to według ostatnich wiadomości, diagnostyka i leczenie koronawirusa (Kovid-19) zostały objęte zakresem pogotowia ratunkowego ze zmianą SUT. Po tych wydarzeniach nasi obywatele: Co to jest pogotowie ratunkowe (Emergency)? Zaczął się zastanawiać nad odpowiedzią na swoje pytanie. Oto szczegóły ...

CO TO JEST SŁUŻBA ZDROWIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH (AWARYJNE) ?

Zgodnie z opublikowanym dzisiaj komunikatem w Dzienniku Urzędowym; definicja sytuacji krytycznej „W przypadku nagłego zachorowania, wypadku, urazu i podobnych sytuacji wymagających interwencji medycznej w ciągu pierwszych 24 godzin po wystąpieniu zdarzenia, przyjmuje się, że w przypadku natychmiastowej interwencji medycznej lub przeniesienia do innej placówki medycznej będzie istniało ryzyko utraty życia i / lub integralności zdrowia. Obejmuje to diagnostykę i leczenie przypadków pandemii w okresie pandemii. W związku z tym udzielane świadczenia zdrowotne są uznawane za pomoc doraźną ”.