Najbardziej podstępna choroba układu oddechowego; krzemica…

CO TO JEST KRZEMIONKA

Krzemica, która jest chorobą zawodową, jest chorobą, która występuje, gdy minerał krzemionkowy, który występuje w naturze w postaci krystalicznej lub niekrystalicznej, jest połykany w postaci proszku podczas różnych procesów.

Substancje zawierające krzemionkę; Krzemica, która jest bardzo poważnym zagrożeniem dla zdrowia w wyniku procesów takich jak cięcie, odpryskiwanie, wiercenie i kruszenie, powoduje poważne uszkodzenie płuc, szczególnie płuc. Ponieważ wdychany kurz dociera do płuc i przykleja się. Krzemica, która jest jedną z najczęstszych chorób układu oddechowego, postępuje podstępnie i ma bardzo niewiele objawów. Taka sytuacja utrudnia rozpoznanie choroby i zagraża życiu.