11 ważnych przyczyn osteoporozy u młodych ludzi

WPŁYW NA 50-80 PROCENTÓW GENETYCZNYCH CZYNNIKÓW

Wraz z rozwojem metod diagnostycznych osteoporoza stała się bardziej wykrywalna u młodych ludzi. Prof. Dr. Özgür Çetik mówi: „Chociaż wiele czynników środowiskowych, takich jak odżywianie, ćwiczenia fizyczne i hormony, ma wpływ na rozwój kości, strukturę mineralną i gęstość kości w dzieciństwie, wiadomo, że czynniki genetyczne stanowią 50-80 procent”. Stwierdzając, że szczytową masę kostną w naszym organizmie osiągamy w wieku około 30-35 lat, osteoporoza będzie widoczna, jeśli szczytowa masa kostna osiągnięta w tym wieku będzie z różnych powodów niewystarczająca. Dr. Özgür Çetik podkreśla, że ​​po menopauzie resorpcja kości przyspiesza u kobiet.